Smluvní podmínky užívání serveru Cars.cz

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

II. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

III. PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ, VKLÁDÁNÍ A ZOBRAZOVÁNÍ INZERCE

IV. CENA ZA OBJEDNANÉ SLUŽBY

IV. CENA ZA OBJEDNANÉ SLUŽBY

V. REKLAMACE OBJEDNANÝCH SLUŽEB

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto smluvní podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dnem 24.05.2018.